Фізика напівпровідників. Ч. 3. Процеси захоплення носіїв заряду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчально-методичний посібник написано відповідно до діючої програми дисципліни “Фізика напівпровідників”. Мета даного видання – допомогти студентам в їх самостійній роботі з відповідного курсу. Вказівки сприятимуть розробці у студентів навичок самостійної експериментальної роботи та застосування теоретичних знань для вирішення практичних задач. Для студентів IV-го курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій, що обрали спеціальності “Фізика та астрономія”, “Прикладна фізика та наноматеріали”.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, фізика, напівпровідники, носії заряду
Бібліографічний опис
Чебаненко А. П. Фізика напівпровідників. Ч. 3. Процеси захоплення носіїв заряду : навч.-метод. посіб. до спец. курсу лекцій “Фізика напівпровідників” / А. П. Чебаненко, Ю. М. Каракіс. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 60 с.
DOI
ORCID:
УДК