Публічні послуги чи державне управління - адміністративно-правові питання визначення сутності владного впливу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»
Анотація
Аналіз сучасних наукових джерел в галузі адміністративного права переконливо свідчить про те, що останніми роками питання трансформації державної функції з державного управління в надання публічних послуг приділяється підвищена увага.
Опис
Ключові слова
публічні послуги, державне управління, адміністративно-правові питання, вплив влади
Бібліографічний опис
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26-27 січня 2018 р. — Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. - 120 с.
DOI
ORCID:
УДК