Міждисциплінарні підходи при вивченні ландшафтної оболонки землі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Останнім часом разом з традиційним поділом географії на дві головні гілки – фізичну (природничу) та суспільну (соціально-економічну) географії. Формується інтегрований поєднаний варіант – загальна географія. Донедавна комплексні характеристики на рівні напрямів географічної науки не представлялись. Новим науковим напрямом сучасної географії є розгляд земної оболонки як єдиної і цілісної одиниці – ландшафтної оболонки.
Опис
Ключові слова
міждисциплінарний підхід, загальна географія, ландшафтна оболонка землі, міждисциплінарність, географи
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК