Лабораторний практикум з органічної хімії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Лабораторний практикум складений викладачами кафедри органічної та фармацевтичної хімії факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для допомоги студентам ІІ курсу, що навчаються за спеціальністю 226 – Фармація, промислова фармація, ОКР «Магістр», у підготовці і здійснені лабораторних занять, передбачених навчальною програмою курсу «Органічна хімія». Рекомендований для аудиторної та самостійної роботи студентів. Може бути корисним студентам інших закладів вищої освіти, які готують фахівців в галузі медицини, біології, педагогіки, де вивчаються природничі і загально-хімічні дисципліни.
Опис
Ключові слова
якісний елементний аналіз органічних сполук, хімічний посуд, приладдя для проведення синтезів, органічні сполуки, препаративні синтези органічних сполук, лікувальне призначення
Бібліографічний опис
Шевченко О. В. Лабораторний практикум з органічної хімії : практикум / О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 176 с.
DOI
ORCID:
УДК