Особливості репрезентації шоу-проектів у медіапросторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний медіапростір є єдиною онтологічною умовою доступу до реальності та її моделювання. Власне у таких умовах шоу-культура виступає як універсальна комунікативна практика сучасного суспільства. Вона виходить за традиційні рамки індустрії розваг та стає карнавалізованою формою культури. Таке явище в науковій літературі характеризується як шоутизація культури. Перетворення культури в тотальний ансамбляж шоу-проектів змінює конститутивні ознаки засадничих культурних феноменів. Серед  найбільш  виразних  рис  сучасної  культури,  що трансформуються під впливом медіа, визначимо наступні.
Опис
Ключові слова
шоу-проекти, медіапростір, шоу-культура, шоутизація культури
Бібліографічний опис
Ковальова Н. І. Особливості репрезентації шоу-проектів у медіапросторі / Н. І. Ковальова, В. Л. Левченко // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 43–44.
DOI
ORCID:
УДК