Підрозділ "Цивільне законодавство"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність нормат. актів, які мають різну юрид силу. При цьому, більшість норм, які входять у систему Ц. з. мають комплексну, міжгалузеву природу та в силу своїх об’єктивних юрид. особливостей поділяються на публ.-прав. та приватноправ. Принциповою особливістю Ц з. є велика кількість диспозитивних правил які діють тільки в тому випадку, якщо учасники особисто не передбачають ін. варіанту поведінки.
Опис
Ключові слова
Цивільне законодавство
Бібліографічний опис
Енциклопедія цивільного права України / Ін -т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – Київ : Ін Юре, 2009. – Розділ Ц. – (Б-ка енциклопедій «Ін Юре»).
DOI
ORCID:
УДК