Відмова прокурора від державного обвинувачення у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є важливим фактором дотримання принципу законності. Цей принцип означає те, що прокурор та інші уповноважені законом суб’єкти зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Опис
Ключові слова
прокурор, державне обвинувачення, кримінальне провадження
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. 4-і юр. читання : матеріали Міжнар. щоріч. дистанц. наук. конф. (Одеса, 9 квіт. 2021 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
DOI
ORCID:
УДК