Підготовка майбутніх соціальних працівників до превентивної роботи у галузі протидії торгівлі людьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Торгівля людьми є серйозною глобальною проблемою, що впливає на мільйони людей у всьому світі. Вона охоплює різні форми, включаючи сексуальну експлуатацію, примусову працю, торгівлю органами та інші. Актуальність теми полягає у зростаючій потребі суспільства у кваліфікованих фахівцях, здатних ефективно протидіяти злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми включаючи навчання та превенцію.
Опис
Ключові слова
торгівля людьми, підготовка, майбутні соціальні працівники, протидія торгівлі людьми
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК