Аналітична хімія: практикум з дисципліни “Аналітична хімія” для студентів біологічного ф-ту спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анотація
Практикум складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія» для студентів біологічного факультету. Викладено інформаційний обсяг навчальної дисциплін «Аналітична хімія», загальні питання та методичні матеріали до лабораторних робіт. Значне місце відводиться теоретичним та практичним основам методів якісного та кількісного аналізу, наведено реакції визначення катіонів та аніонів, а також приклади рішення задач. Практикум адресований студентам біологічного факультета спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Може бути корисний для студентів природничих факультетів при підготовці до занять з аналітичної хімії.
Опис
Ключові слова
практикум, хімія, аналітична хімія
Бібліографічний опис
Аналітична хімія: практикум з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів біологічного ф-ту спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. /О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Р. Є. Хома. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2021. – 152 с.