Фармацевтична хімія органічних сполук

Анотація
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фармацевтичної хімії призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 102«Хімія» / Кобернік А.О., Радаєва І.М. - О.: 2019.- 41 с. (електронне видання). В методичних вказівках для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії наведена схема протоколу аналізу лікарських речовин різної хімічної структури і природного походження. В процесі освоєння навчального матеріалу студенти повинні опрацювати теоретичний матеріал і заповнити таблицю за результатами лабораторної роботи: структурна формула, властивості, методики аналізу (ідентифікація, випробування на чистоту, кількісне визначення); методики аналізу лікарських речовин.
Опис
Ключові слова
доброякісність препарату, випробування на справжність, аналіз лікарських препаратів, резульат аналізу
Бібліографічний опис
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фармацевтичної хімії призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 102«Хімія» / Кобернік А.О., Радаєва І.М. - О.: 2019.- 41 с.
DOI
ORCID:
УДК