Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Посібник складено відповідно з програмою дисципліни вільного вибору «Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів» для студентів 4 курсу спеціальності 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія). Дисципліна включає курс лекцій та лабораторний практикум. У відповідності з розділами лекційного курсу, методичний посібник містить теоретичні уявлення, п’ять розширених лабораторних методик для визначення колоїднохімічних властивостей нафтових дисперсних систем; програму курсу, питання для самостійного контролю та зразки тестів.
Опис
Ключові слова
методичний посібник, колоїдна хімія, нафта, нафтопродукти
Бібліографічний опис
Тимчук А. Ф. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів : метод. посібник до дисципліни вільного вибору студентів 4 курсу першого рівня освіти спец. 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія) / А. Ф. Тимчук. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 69 с.
DOI
ORCID:
УДК