Забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
З початку 2014 року Україна опинилася у стані конфлікту з Росією, яка охопила анексію Криму Росіэю у березні 2014 року. Внаслідок конфлікту подальший розвиток подій призвів до тяжких гуманітарних наслідків, сотень тисяч вимушених переселенців та тисяч загиблих. Виникли серйозні проблеми у всіх сферах життя країни. Не виключенням стала і вся система освіти. Люди які вирішили переїхати в іншу частину країни та продовжувати своє життя, незважаючи на безліч спостережень та душевних переживань, знов стикнулися з травмою минулого на початку 2022 року. А кожна ланка державного устрою намагається продовжити підтримувати функціонування країни на рівні, що забезпечить ефективність у всіх сферах діяльності.
Опис
Ключові слова
231 Соціальна робота, психологічна стійкысть, освітный процес, російська воєнна агресія
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК