Банки на фондовому ринку України

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Фондовий ринок є індикатором фінансово-економічного та політичного стану країни. На фондовому ринку відбувається трансформація капіталу між галузями економіки шляхом розміщення та обігу цінних паперів і похідних фінансових інструментів. Основними учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, професійні учасники та посередники. Зазначеними видами діяльності дозволено займатись банківським установам на фондовому ринку відповідно чинного законодавства згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Опис
Ключові слова
фондовий ринок, банк
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти регіонального розвитку: стан, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2014 року / гол. редкол.: Т. О. Журавльова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Плутон, 2014. – 103 с.
DOI
ORCID:
УДК