Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Таранець, Валентин Григорович
Таранец, Валентин Григорьевич
Taranets, Valentyn H.
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
КП ОМД
Анотація
У монографії розглядається проблема автентичності давньої пам’ятки «Влескниги» з позицій проявлення в ній системних особливостей слов’янських мов, зокрема їхніх фонетико-семантичних характеристик. Аналіз показав, що в пам’ятці наявна велика варіативність фонетичних реалізацій, зумовлена природою даного тексту, який представляє собою діалектну варіативність, засвідчену різними хронолого-лінгвістичними пластами усного походження, записаними автором пам’ятки Іларом Хоругіним. Дослідження показало, що «Влескнига» відображає в цілому вірно історичні події минулого, більше того, вносить у деякі із них уточнення, підтверджені лінгвістичним матеріалом. Аналіз мови пам’ятки відображає загальнослов’янські фонетико-семантичні закономірності, дає в окремих випадках додаткові свідчення щодо цих історичних процесів. Всебічний семантичний аналіз слів та словоформ виконано з урахуванням наявних результатів дослідження у слов’янських мовах, включаючи праці автора, що привело до підтвердження історико-етнографічних фактів та отримання додаткових свідчень, важливих при дослідженні етносу народів та їхньої мови. Статистичний аналіз «Влескниги» дозволяє передбачити її написання в ХІП ст. н. е. Резюмуючи викладене вище, «Влескнига» вважається надзвичайно важливою й цінною історично-лінгвістичною давньоукраїнською пам’яткою, написаною волхвом-язичником, яка відображає мову й життя простого народу, а не інтереси князівської верхівки, засвідчених зазвичаєм у літописах. Рекомендується філологам, історикам, етнографам, студентам гуманітарних спеціальностей, учням шкіл та всім, хто цікавиться життям давніх слов’янських народів та їхньою культурою.
Опис
Таранець В. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : Монографія / Валентин Таранець. - Одеса : Вид-во КП ОМД, 2015. - 173 с.
Ключові слова
Велесовоа книга, фоностатистичний аналіз, праотець слов’ян Ора, РУСИ та РУСКОЛАНЬ, слов’янські боги, Антропоніми та походження Києва, топонім и, число, етнонім Руси
Бібліографічний опис
Таранець В. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження): Монографія
DOI
ORCID:
УДК