Інструментальні дослідження змін границь плавневої зони водної рослинності Дністровського лиману

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2078-2357
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопільскій національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2015
Анотація
Описано простий і ефективний метод контролю довгострокових та щорічних змін меж плавневої зони та водної рослинності у Дністровському лимані з використанням історичних картографічних матеріалів, щорічних експедиційних зйомок за допомогою сучасної техніки геопозиціонування та обробки результатів сучасним матзабезпеченням ARCGIS. Приводяться та аналізуються результати експериментальних досліджень змін площ плавневої та водної рослинності за різні часові відрізки (від 1 до 120 років). Показано, що за останні 120 років площі плавневої зони в Дністровському лимані зросли на 5,7 км2, з яких 2,49 км2 за останні 30 років.
Simple and efficient method for long-term and annual changes in reed-bed zone and aquatic vegetation range control in the Dniуster estuary using historical maps, annual surveys with modern GPS devices and processing of results with ARCGIS software has been described. The results of field studies of changes in the acreage of the estuary area’s coverage with reed-beds and aquatic vegetation have been presented and analyzed for different periods of time from 1 to 120 years long. It has been shown that during past 120 years the acreage of reed-bed zone in the Dnister Liman grew 5.7 km2, out of which 2.49 km2 – for the past 30 years.
Опис
Ключові слова
Дністровський лиман, Dniester estuary, ARCGIS, water plants
Бібліографічний опис
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 443-447.
DOI
ORCID:
УДК