Передумови формування оцінного висловлювання у повсякденному спілкуванні

Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Людина сприймає світ через фільтр свого ставлення до навколишньої дійсності: до предметів, суб'єктів, їхніх властивостей і дій, актуалізуючи у своїй свідомості цінність кожного з них. Залежно від такого ціннісного ставлення кожний об’єкт дійсності, який потрапляє у сферу інтересів індивіда, отримує у його свідомості ту чи іншу оцінку.
Опис
Ключові слова
оцінне висловлювання, повсякденне спілкування, оцінка
Бібліографічний опис
Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів 8 міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті д-ра пед. наук, проф. В.Л. Скалкіна (Одеса, 12 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК