Сімейні правовідносини як вид суспільних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасні науковці, формуючи свої позиції з певних питань, досить часто відмовляються від висловленого колегами раніше. Однак, накопичений досвід становлення основоположних інститутів сімейного права полягає в тому, що раніше висловлені думки і видані праці проклали шлях до сьогоднішнього розуміння явищ і процесів, що відбуваються в правовій науці і законодавстві. Це зауваження стосується багатьох спірних й на сьогодні проблем. Однією з таких є проблема сімейних правовідносин.
Опис
Ключові слова
сімейні правовідносини, вид суспільних правовідносин, сімейне право
Бібліографічний опис
Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. пр., присвяч. 80-й річниці з Дня народж. Ярославни Миколаївни Шевченко / Всеукр. громад. орг. «Асоц. цивілістів України» ; відп. ред.: Н. С. Кузнецова, Р. О. Стефанчук. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2012. – Серія «Studia in Honorem».
DOI
ORCID:
УДК