Особливості розгляду трудових спорів щодо порушення законодавства про оплату праці

Ескіз недоступний
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність теми. Проголошення України суверенною, незалежною державою, перехід до ринкової економіки, проведен¬ня приватизації та роздержавлення викликало необхідність проведення правової реформи, насамперед в сфері трудових відносин, оскільки суспільні відносини в царині застосування найманої праці корінним чином змінилися. На місце роботодавця в особі держави прийшов роботодавець в особі приватного підпри¬ємця, приватної особи. За часів державної власності держава виступала і в якості основного роботодавця, і в якості арбітра в особі держави, який через державні органи не лише регулював трудові відносини, а й створював законодав¬чу базу для цього. Враховуючи ідеологічні постулати того часу про те, що вся власність в державі є загаль¬нонародною, з певною мірою припущення можна зробити висновок, що підстав для виникнення трудових спорів було менше.
Опис
Ключові слова
7.03040101 правознавство, трудові спори, позасудовий порядок, судове вирішення, колективний трудовий спор
Бібліографічний опис
Смирнов, А. І. Особливості розгляду трудових спорів щодо порушення законодавства про оплату праці : дипломна робота спеціаліста / А. І. Смирнов ; наук. кер. А. М. Комаренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. цивільно-правових дисциплін . – Одеса, 2016 . – 82 с.
DOI
ORCID:
УДК