Навчальний посібник з дисципліни «Виконавче провадження» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Анотація
У навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогамдисципліни «Виконавче провадження»: перелік знань і вмінь, яких набуде здобувач у результаті вивчення кожної теми, розкриття основних питань кожної теми, питання для самоконтролю, перелік використаної та рекомендованої літератури.Навчальний посібник розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денного (заочного) відділення.
Опис
Ключові слова
виконавче провадження, основні положення, чинне законодавство, структуру органів державної виконавчої служби, основи діяльності приватних виконавців
Бібліографічний опис
Токарчук Л. М. Навчальний посібник з дисципліни «Виконавче провадження» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Л. М. Токарчук, І. О. Голоденко, Н. М. Булат. – Одеса : Гельветика, 2022. – 130 с.
DOI
ORCID:
УДК