Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Монографію присвячено вияву синергійності релігійного (проповідницького і молитовного) дискурсу, реалізованої засобами лінгвального й екстралінгвального планів. Започатковано новий науковий напрям – теолінгвістика ритуального релігійного дискурсу, в межах якого здійснено теолінгвістичне комплексне дослідження лексичних, риторичних і просодичних особливостей англомовного релігійного дискурсу у новому, синергійному ракурсі, виявлено синергійну компоненту релігійного дискурсу на всіх мовних рівнях, виділено п'ять умов досягнення синергійності релігійного ритуалу. Для філологів, викладачів, студентів та аспірантів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться функціонуванням та розвитком мови й мовлення.
Опис
Ключові слова
синергійний дискурс, релігійний дискурс, лінгвальний план, екстралінгвальний план, теолінгвістика, релігійний дискурс, англомовний релігійний дискурс, синергійний компонент
Бібліографічний опис
Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід) : монографія / Н.О. Кравченко. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 412 с.
DOI
ORCID:
УДК