Некомпетентність як підстава для відводу у господарському судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Слід відзначити, що на даний час науковцями досліджено некомпетентність як підставу для відводу у господарському судочинств і відносно судового експерта. Частина 6 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України) також зазначає некомпетентність як спеціальну, властиву лише для судового експерта, підставу його відводу.
Опис
Ключові слова
компетентність, експерт, господарське судочинство
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК