Сімейне право в системі галузей приватного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Питання місця сімейного права в системі права непокоїло і продовжує непокоїти вчених. І якщо серед вчених дореволюційного періоду велися суперечки щодо належності сімейних правовідносин до права приватного чи до права публічного, або ж щодо неетичності унормування окремих сторін сімейних відносин, то вчені радянського часу і сучасності ведуть спір щодо місця сімейних правовідносин у системі права з точки зору самостійності сімейного права як галузі чи залежності сімейного права від права цивільного.
Опис
Ключові слова
сімейне право, сімейні правовідносини, приватне право
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми приватного права України : зб. ст. до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад.. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р. А. Майданик та проф. О. В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014.
DOI
ORCID:
УДК