Змочування та адгезія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки є частиною матеріалу до курсу «Колоїдна хімія», містять теоретичні відомості про когезію, адгезію, змочування, капілярні явища та протоколи виконання лабораторних занять, тестові завдання і завдання для самостійної роботи. Описаний метод вимірювання крайових кутів змочування є базовим при аналізі роботи змочування, адгезії за різних умов проведення експерименту; може бути використаний при формуванні практичних навичок вимірювання крайових кутів натікання. Видання розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня навчання факультету хімії та фармації спеціальностей 102 Хімія (ОПП Хімія, Фармацевтична хімія).
Опис
Ключові слова
колоїдна хімія, змочування, адгезія, поверхневі явища, капілярні явища, розтікання, 102 Хімія (ОПП Хімія), 102 Хімія (ОПП Фармацевтична хімія)
Бібліографічний опис
Змочування та адгезія [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. занять з курсу «Колоїдна хімія» та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 102 «Хімія» (ОПП Хімія, Фармацевтична хімія) / уклад.: О. О. Стрельцова, О. В. Волювач, А. Ф. Тимчук, О. М. Пуріч. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 37 с. – 1,1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
544.77:532.61