Академічна доброчесність: лінгво-комунікативний ракурс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Більшість повідомлень у повсякденному, художньому і науковому дискурсі є комунікативно первинними. Під цим розуміємо породження повідомлення адресантом від свого імені і передачу повідомлення безпосередньо адресату. Це схема умовно позначена як "я розмовляю з тобою".
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, лінгво-комунікативний ракурс, повідомлення
Бібліографічний опис
Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів 8 міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті д-ра пед. наук, проф. В.Л. Скалкіна (Одеса, 12 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК