Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Зруйнування Запорозької Січі 3-5 червня 1775 р. призвело до переходу значної частини запорозького козацтва у межі Очаківської округи, Дністра та пониззя Дунаю - тобто, територій, що належали на той час Османській імперії. Інша частина козаків залишилась на південноукраїнських землях у складі Російської імперії. Тепер у межах двох імперій їм потрібно було визначити своє місце в нових умовах життя. Зазначені землі були обрані запорожцями не випадково, з цією територією вони були знайомі вже з кінця XVII ст. внаслідок козацьких походів та російсько-турецьких війн. У другій половині XVIII ст. ці території Османської імперії найбільше відповідали умовам степового кордону звичного для запорожців і стали районами, де можна було б відновити традиційне господарство та власну організацію - Січ, втрачену в 1775 р.
Опис
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 р.) / відп. ред.: М. І. Михайлуца ; НАН України, Ін-т історії України [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .
Ключові слова
Катирлезька Задунайська Січ, козацька служба
Бібліографічний опис
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали V Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квітня 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК