Проблема співвідношення історії та передісторії вищих навчальних закладів в Одесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Ротапринт
Анотація
Приступаючи до вивчення будь-якого історичного явища — феномену — ми намагаємось розглянути його у цілості — виникнення, становлення, досягнення класичних рис, період трансформації/занепаду - перехід в іншу фазу існування. На цю проблему ми можемо поглянути на макро- і мікрорівні, філогенетично й онтогенетично. Беремо все людство - існує т. з. період передісторії (ргеhіstory), тобто історії, коли не існувало писемних тверджень. Можна вважати первісну історію і першим періодом людської історії і т.м. «мінус першим». Першою суспільно-політичною формацією (рremitivesociety) чи previouscommunity. Але у будь-якому разі матимуть значення ті форми існування живої і неживої природи, які стали антуражем для розгортання історичного процесу. На рівні людини - такою собі передісторією свідомої особистості можна вважати час життя людини до трьох років, коли свідомість ще прокидається і людина себе не пам'ятає, можна вважати таким пренатальний період - коли людська істота ще формується - чим не рrеhіstory? Але і у цьому разі матимуть значення особи батьків і зокрема матері - її життєвий досвід до зачаття. Це передісторія у ще ширшому контексті.
Опис
150-річчя комерційної освіти в Одесі : матеріали круглого столу Одеса, 12 грудня 2012 р. / відп. ред.: М. І. Звєряков ; Одеський нац. екон. ун-т . – Ротапринт . – Одеса, 2013 .
Ключові слова
історія, передісторія, навчальні заклади Одеси
Бібліографічний опис
150-річчя комерційної освіти в Одесі: матеріали круглого столу Одеса, 12 грудня 2012 р.
DOI
ORCID:
УДК