Готовність майбутнього фахівця до інформаційно-управлінської діяльності в сфері освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Соціокультурні й інформаційні зрушення в суспільстві на початку ХХІ ст. детермінували радикальні зміни системи освіти, які актуалізували необхідність перетворення педагогічної освіти на соціальну інституцію, зорієнтовану на розвиток комунікаційних навичок, усвідомлення педагогічної діяльності, пошук шляхів професійного самовдосконалення, готовності до інформаційно-управлінської діяльності.
Опис
Ключові слова
майбутній фахівець, готовність, інформаційно-управлінська діяльність, освіта
Бібліографічний опис
Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті : зб. тез доп. Міжнар. наук.-пр. конф. (Ізмаїл, 27 січ. 2023 р.) : у 3 ч. – Ізмаїл : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 1.
DOI
ORCID:
УДК