Економічний розвиток людського капіталу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Виникнення та розвиток теорії людського капіталу зумовлено тими кардинальними змінами, які відбуваються у суспільстві в епоху науково-технічної та інформаційної революції, коли людина перетворюється в вирішальний чинник соціально-економічного прогресу. У цьому зв’язку економічний розвиток людського капіталу виступає визначальним чинником зростання економіки держави, оскільки, з одного боку, він передує економічному зростанню, а з другого — являє собою основу для економічного зростання. Економічний розвиток людського капіталу підвищує дохід, рівень та якість життя людей, а також виступає важливим чинником зростання ефективності праці.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
людський капітал, економіка держави, економічний розвиток
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК