Тревел-журналістика в епоху COVID-19: реакція на виклики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пандемія коронавірусу зачепила усі сфери світової економіки, але чи не найбільших збитків зазнала туристична сфера, постало питання про перспективи її розвитку. Дослідник туристичної сфери Д. Крег (Craig) проаналізував вплив світових економічних криз ХХІ століття, викликаних пандеміями і не лише, на сферу туризму і дійшов висновку, що жодна з цих криз не призвела до довгострокового спаду світового розвитку туризму, а деякі кризи навіть не позначились на цій сфері.
Опис
Ключові слова
тревел-журналістика, COVID-19, туристична сфера
Бібліографічний опис
76-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Секція: Соціальні комунікації : матеріали 76 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 20 груд. 2020 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2020.
DOI
ORCID:
УДК