FinTech досягнення на ринку банківських послуг в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
FinTech або фінансові технології є вже досягненням сучасності, а не майбутнього, і відіграють суттєве значення у створенні та реалізації фінансових послуг та продуктів. Протягом останнього десятиліття FinTech перетворився з окремої асоціації стартапів до глобального тренду розвитку економік в умовах діджиталізації, а кожна країна впроваджує рушійні досягнення у вже існуючі власні фінансові інститути, такі як банківські установи. В Україні активну увагу таким інноваціям стейкхолдери почали приділяти не надто давно і тому існує широкий спектр перспективних напрямів впровадження цього важливого напрямку для українського банківського сектору.
Опис
Ключові слова
FinTech, фінансові технології, Україна, ринок банківських послуг
Бібліографічний опис
Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти: збірник матеріалів 6 Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 18 лют. 2022 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Бондаренко М. А., 2022.
DOI
ORCID:
УДК