Організація наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки містять плани практичних занять з дисципліни «Організація наукових досліджень», які складено відповідно до робочих програм навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Наведено контрольні питання та тестові завдання для перевірки рівня опорних знань здобувачів та завдання для самостійного опрацювання. Рекомендується для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти факультету хімії та фармації.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, принципи планування і проведення наукових досліджень, пошук та узагальнення наукової інформації, представлення результатів наукових досліджень, 102 Хімія, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до практ. занять для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 102 «Хімія» та другого (магіст.) рівня вищ. освіти спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад. Л. М. Соллдаткіна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 33 c. – 0,7 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
001.89