Процесуальні аспекти захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В створення і розвиток торговельної марки (ТМ) фізичні та юридичні особи зазвичай вкладають значні матеріальні та нематеріальні ресурси: це можуть бути роки наполегливої праці, значні матеріальні витрати, в тому числі на поліпшення якості продукції та покращення сервісу, витрати на рекламу, інші витрати на розвиток ділової репутації власника тощо. Недобросовісні ж підприємці з метою уникнення величезних затрат і якнайскорішого отри- мання прибутку нерідко використовують позначення тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з ТМ, права на які належать іншим особам.
Опис
Ключові слова
торговельна марка, інтелектуальна власніст, захист прав
Бібліографічний опис
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 травня 2016 р. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; упоряд. і відп. ред. І. С. Канзафарова . – Одеса : Астропринт, 2016 .
DOI
ORCID:
УДК