Соціальна безпека та віртуальний простір: особливості спільного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Соціальна безпека та умови її підтримки займали людство з давніх часів, однак саме в останні десятиліття ця категорія набула неймовірної значущості та популярності. Про неї говорять політики, економісти, управлінці всіх рівнів, філософи та ін. Для соціальних працівників стан захищеності громадян, родин, суспільства в цілому, їх життєво важливих інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз має особливе значення, оскільки для них це не тільки важливий інструмент забезпечення громадян і суспільства свободами та правами, але й один з головних компонентів, що стримує зростання кількості потенційних клієнтів соціальних служб.
Опис
Ключові слова
соціальна безпека, віртуальний простір, оціальні служби, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.