Література і синергетика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У посібнику розробляється сучасний напрям літературознавства у професійній підготовці філолога – аналіз художнього твору з використанням синергетичних методів. Обґрунтовано застосування синергетичних досліджень у характеристиці літератури нестабільних періодів. Теорія самоорганізації складних систем дозволяє виробити новий погляд на художній текст, на характер естетичної інформації, розкрити закономірності її подання, обсяг і засоби впливу на читача. Доводиться, що синергетичні дослідження дають можливість розширити методи аналізу художніх творів, які не піддаються традиційним методам і вимагають нового підходу. Для студентів, аспірантів та викладачів гуманітарних факультетів.
Опис
Ключові слова
художнє мислення, художнє мислення, літературознавство, літературознавство, напрям, напрям, синергетичний процес, синергетичний процес, контекст синергетики, контекст синергетики, нелінійний діалог, нелінійний діалог, самоорганізація системи, самоорганізація системи, онтологія, онтологія, коеволюція, коеволюція, синергетичне дослідження, синергетичне дослідження
Бібліографічний опис
Література і синергетика : навч. посібник / Н. Абабіна. – Одеса : Фенікс, 2021. – 152 с.
DOI
ORCID:
УДК