Бесконечно длинная коробчатая оболочка, подкрепленная двумя скрещивающимися жесткими включениями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянута коробчаста оболонка, що підкріплена двома прямолінійними абсолютно жорсткими включениями, яю розташоваш на протилежних гранях оболонки: одне - паралельно, інше - перпендикулярно ребрам оболонки. Використовується асимптотичний підхід , який враховує тільки згин пластин, що складають оболонку. За допомогою інтегрального перетворення Фур’є задача зведена до системи двох інтегральних рйвнянь з неперервними ядрами, розв’язок якої шукаеться в классі функцій з неінтегровними особливостями.
Опис
Ключові слова
Коробчатая оболочка, коробчаста оболонка
Бібліографічний опис
Вісник Дніпропетровського університету
DOI
ORCID:
УДК