Поняття лінгвоментальності в україністиці: витоки і перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Питання етнічної ментальності і архетипності, які е найсуттєвішими в історико-філософському осмисленні етногенезу, для лінгвіста інтеріоризуються у феномені лінгвоментальності, теоретична розробка якої в українському мовознавстві пов’язується перш за все із славетним іменем О. О. Потебні. Наукову спадщину великого ученого можна кв;іліфікувати як підґрунтя антропоцентристських тенденцій у сучасних лінгвістичних дослідженнях, що стосуються аналізу мовної картини світу як ментально-вербальної об’єктивації універсуму в індивідуально-психічних, національно-специфічних та універсальнологічних мисленнєвих процесах.
Опис
Ключові слова
лінгвоментальність, україністика, етнічна ментальність, мисленнєва адекватність
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК