Науково-методичні засади формування механізму професіоналізації менеджменту економічної організації

Анотація
Сучасний період розвитку професійної системи менеджменту характеризується процесом перегляду, уточнення та навіть зовсім новим розглядом багатьох специфічних особливостей розвитку управлінської діяльності. Менеджмент починають системно досліджувати з позицій його основної ціннісної категорії, яка визначає менеджмент як виключно взаємодію людей в процесі виробничої, професійної та іншої діяльності. Саме менеджмент забезпечує розробку та практичне впровадження механізму дій в певній логічній послідовності, розрахованому режимі часу, необхідному технологічному використанні управлінських методів (інструментарію), системній мотивації усіх учасників управлінського процесу. Без механізму дій (менеджменту) любі завдання та плани залишаються на папері, або в голові, не маючи при цьому абсолютно ніяких умов для практичної оцінки та ефективної реалізації. Особливо це необхідно враховувати у законотворчій та практичній діяльності органів державної влади. Реальне своєчасне реформування суспільства починається і ефективно закінчується в результаті системної професійної діяльності менеджменту.
Опис
Ключові слова
професіоналізація, менеджмент, економічна організація, розвиток
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика. Монографія, книга шоста . – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.