Особливості інноваційного розвитку української економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Актуальність інноваційного розвитку економіки країн визначається стрімким зростанням впливу інформаційної забезпеченості інноваційної діяльності, науково-технічним прогресом та розвитком інноваційного ринкового середовища. Так, саме завдяки радикальним нововведенням, що мають високий потенціал ринкового проникнення, підприємці отримують додатковий прибуток, який спрямовується не лише на розвиток власного бізнесу та задоволення дедалі вищих потреб, а також на впровадження та використання новацій у різних галузях та сферах діяльності.
Опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р. / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2014 .
Ключові слова
розвиток української економіки, інноваційна діяльність
Бібліографічний опис
Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи",28-29 березня 2014 р.
DOI
ORCID:
УДК