Правові принципи охорони та використання морського середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Світовий океан з його біологічними та мінеральними ресурсами, поряд з атмосферним повітрям, озоновим шаром, космічним простором, Антарктикою з її флорою і фауною, є універсальним природним об’єктом та ресурсом, ефективна охорона і захист якого, так само як і раціональне використання, неможливі в рамках та зусиллями однієї окремо взятої держави. Такий стан речей не тільки прямо підтверджується численними договорами і угодами, укладеними державами з приводу зазначених природних об’єктів, але є важливим пріоритетом політики морських держав.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК