«Вы побеждённый народ. Ах, нет, оккупированный» (как кино формирует реальность)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Військова ескалація на сході України змушує шукати причину та наслідки між знаком та реальністю. Тому кінематограф став об'єктом дослідження в цій статті, за допомогою чого простежується трансформація образу Донбасу у другій половині ХХ століття. Аналіз історичного контексту в кіно дозволив розпізнати не тільки ідеологічне замовлення, а й приховані маркери дійсності заднього плану. Саме їх знаки відіграють драматичну роль сьогодні.
Военная эскалация на востоке Украины послужила поводом найти причинно‐следственную связь между знаком и реальностью. Кинематограф послужил объектом исследования, с помощью которого прослеживается трансформация образа Донбасса второй половины ХХ века. Анализ исторического контекста в кино позволил распознать не только идеологический заказ, но и спрятанные маркеры действительности заднего плана. И их знаки играют драматическую роль сегодня.
Military conflict in eastern Ukraine served as a pretext to find a causal link between the sign and reality. Cinema served as the object of study. He helped found the transformation of the image of the Donbass in the second half of the twentieth century. The analysis of the historical context in the movie will identify not only ideological order. Image of reality in the background has now become the key. And these signs have created a different reality in which the viewer believe.
Опис
Ключові слова
візуальність, герменевтика, знак, історичний контекст, кінематограф, комунікація, визуальность, исторический контекст, кинематограф, коммуникация, visual, hermeneutics, sign, historical context, cinema, communication
Бібліографічний опис
Аркадіа : культурологічний та мистецтвознавчий журнал
DOI
ORCID:
УДК