НОВИЙ ПОЧАТОК ПІСЛЯ 1945 року: З ІСТОРІЇ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х - 50-ті роки XX ст.

Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Днепропетровский национальный универститет
Анотація
Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині не залишались поза увагою радянських дослідників. Але в радянській історіографії цей напрямок досліджень розглядався, насамперед, як поле бою «холодної війни»1, а не наукова дискусія. Саме такий підхід програмував певну упередженість і схематизм в оцінках. Німецькомовні східноєвропейські дослідження, в тому числі й дослідження історії України, для більшої частини українських істориків залишаються невідомою країною, своєрідною «терра інкогніта». Радше можна констатувати факт часткового використання німецькомовних робіт деякими українськими істориками у дослідженнях з історії України, появи невеликої кількості рецензій на німецькомовні історичні праці із вказаної тематики, видання в перекладі декількох робіт в цій царині та публікації незначної кількості статей істориків з ФРН, Австрії в українських фахових журналах та збірках. Про такі питання, як процеси інституалізації, методологічні дискусії у царині східноєвропейських історичних досліджень у німецькомовних країнах у вітчизняній історіографії мова взагалі не ведеться, хоча цей досвід міг би послугуватись у становленні та організації в Україні досліджень зі всесвітньої історії
Опис
Вопросы германской истории : сборник научных статей / Днепропетровский нац. ун-т . – Днепропетровск : Днепропетровский нац. ун-т,2008.
Ключові слова
східноєвропейська історія
Бібліографічний опис
Вопросы германской истории : сборник научных статей
DOI
ORCID:
УДК