Трудове право в умовах трансформації ринкових відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Конституційні права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави, головним обов’язком якої є затвердження і забезпечення цих прав та свобод. Одним з найбільш важливих засобів такого забезпечення є юридичні гарантії. Ніхто не заперечує, що одним з найголовніших конституційних соціально-економічних прав людини є право на працю. Право на працю є таким же природним, властивим людині, як і право на життя. Праця представляє собою “первое основное условие человеческой жизни и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека” . Більше того, посилаючись на слова великого німецького філософа I. Канта про те, що найсвятіше, що є у Бога на землі — це право, можна сказати: “Найсвятіше, що є у людини на землі — це право на вільну працю” .
Опис
Ключові слова
юридичні гарантії, право на працю, трудовий договір (контракт), трудове право, ринкова економіка, порушення законодавства про працю
Бібліографічний опис
Трансформація ринкових видносин в Україні: організаційно - правові та економічні проблеми": матеріали міжнар. наук. - практ. конф., (Одеса, 15 трав. 2003 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003.