Досвід застосування параметричної загальної теорії систем в мистецтвознавчому дослідженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Традиційними методами вивчення мистецтва, зокрема театрального, є історико-генетичний, структурно-функціональний, порівняльно-історичний, описовий та інші. Проте, як зазначає відомий український мистецтвознавець Н.Корнієнко, „театр більше не підпорядковується старому інструментарію, несучасній методології” [1, 13]. Отже, потрібні нові, сучасні методи дослідження явищ театрального процесу. Предметом дослідження автора є сценічна образність в контексті театральної культури. Існування образу як об’єкту, якому властиві певні елементи (компоненти) і структура (зв’язок між цими елементами), дає підставу розглядати сценічний образ як систему.
Опис
Ключові слова
мистецтво, мистецтвознавчі дослідження, параметрична загальна теорія систем
Бібліографічний опис
Уёмовские чтения I-IV, (2013-2016) : материалы Науч. чтений памяти Авенира Уёмова / ОНУ им. И. И. Мечникова, Филос. фак.; редкол.: Л. Л. Леоненко [и др.]. – Одесса : Печатный дом, 2016.
DOI
ORCID:
УДК