Деривація як спосіб породження вторинного тексту

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті приділено увагу оглядові літератури з питання породження вторинного тексту у такий спосіб як текстова деривація.
В статье приведен краткий обзор литературы к вопросу о порождении вторичного текста методом текстовой деривации.
The article presents a literature review on the question of generating secondary texts by means of textual derivation.
Опис
Ключові слова
деривація, текст, вторинний текст, текстопороження, висловлення, деривация, вторичный текст, текстопорожение, высказывание, derivation, text, secondary text, text generation, utterance
Бібліографічний опис
Наукові записки Національного університету "Острозька академія".
DOI
ORCID:
УДК