Деякі шляхи ідеологічної інтеграції українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Із розпадом Радянського Союзу й здобуттям Україною незалежності, в українському суспільстві виникло питання про те: потрібною або не потрібного є в суспільстві ідеологія. Дехто, особливо націонал - демократи, взагалі, заперечували конструктивну роль ідеології. їх можна зрозуміти, саме вони найбільше постраждали від ідеологічного тиску й ідеологічної цензури в умовах абсолютного панування «марксистсько-ленінської ідеології». Більш помірковано сприймають роль ідеологій представники суспільних наук, вважаючи, що ідеології містять й істину й омани. Ідеології, які сформовані на деякому науковому фундаменті, на основі аналізу практики, досить ефективні, і як засіб пізнання соціальної реальності і її перетворення, і як засіб духовної орієнтації людей на певний спосіб дії.
Опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства : збірка наукових праць / Л. О. Ануфрієв [та ін.] ; наук. ред.: Л. О. Ануфрієв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 .
Ключові слова
ідеології, ідеологічна доктрина, ідеологічні стереотипи, інтегративна ідеологія
Бібліографічний опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства : збірка наукових праць
DOI
ORCID:
УДК