Суб’єктивне благополуччя психолога як загальнопсихологічна проблема

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Психологічний зміст суб’єктивного благополуччя особистості багатогранний і багатоаспектний. У першу чергу, воно є характеристикою особистості, яка відображає своєрідне «співвідношення особистості з життям», в якому, за К.О. Абульхановою-Славською, і потрібно шукати психологічні визначення особистості [1]. Чим багатіше, різноманітність життя суб’єкта, чим визначеніше позиція особи в житті, тим і складніше структурна композиція суб’єктивного благополуччя і, очевидно, тим глибше внутрішній світ людини і багачі його відношення з іншими.
Опис
Ключові слова
психологічний зміст, благополуччя
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". – Одеса, 2014. – Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. молод. науковців, 24-26 квіт. 2014 р. – С. 137–138.
DOI
ORCID:
УДК