Слагаемые семантики производных слов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Отношения производности сложны и не всегда хорошо изучены, по> тому крайне важно при научном исстедовании определить характер в uiимосвязи между семантикой мотивирующего и мотивированного слова
Опис
Ключові слова
слагаемые, семантика, производные слова
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики
DOI
ORCID:
УДК