Мейобентос Придунайского озера Китай

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
Цель нашей работы - изучить многолетнюю динамику мейобентоса озера Китай, Материалом послужили 18 проб, собранных нами летом 2010г, а также результаты наших исследований в 2001 и 2006 гг, Летом 2010 г, в мейобентосе озра были обнаружены нематоды, полихеты, олигохеты, гарпактикоды, остракоды, кумовые раки, личинки хирономид, Большинство групп встречаются по всей акватории, кумовые найдены в низовье, где экологическая ситуация несколько лучше, чем в средней части и в верховье, где мейобентос, в целом, достигает наибольшего развития
Опис
Збірка містить тези доповідей, в яких відображено сучасний стан та головні напрямки робіт молодих вчених в галузях ботаніки, зоології, гідробіології, фізіології рослин, фізіології людини та тварин,мікробіології та вірусології, екології,а також молекулярної біології, генетики, біохімії та екологічного менеджменту.
Ключові слова
Мейобентос, озеро Китай
Бібліографічний опис
Матеріли VI Міжнародної конференції молодих вчених "Біорізноманіття.Екологія.Адаптація. Еволюція.",присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса,13-17 травня 2013 р.)
DOI
ORCID:
УДК