Метрологічні основи хімічного аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропонований курс лекцій містить повний виклад матеріалу з курсу «Метрологічні основи хімічного аналізу», який читається студентам факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Курс лекцій призначений для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» та 014 «Середня освіта. Хімія», а також для студентів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація». Курс лекцій може бути корисним при опануванні дисципліни «Основи стандартизації та сертифікації».
Опис
Ключові слова
хмічний аналіз як процес вимірювання, похибки хімічного аналізу, виявлення та опрацювання систематичних похибок аналізу, оцінка та опрацювання випадкових похибок аналізу, статистичні гіпотези та їх застосування до результатів аналізу, кореляційний аналіз в аналітичній хімії, регресійний аналіз в аналітичній хімії, дисперсійний аналіз в аналітичній хімії, планування та оптимізація експерименту, якість результатів хімічного аналізу
Бібліографічний опис
Снігур Д. В. Метрологічні основи хімічного аналізу : курс лекцій / Д. В. Снігур, О. М. Чеботарьов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 106 с.
DOI
ORCID:
УДК