Особливості будови різнометалевих Ge(IV) - M (M = Zn(II), Fe(III)) комплексів з ізонікотиноїлгідразонами 2-гідроксиарилальдегідів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Раніше було показано, що при взаємодії GeCl4 з ізонікотиноїлгідразонами 2-гідроксибенз- (H2Is) і 2-гідрокси-1- нафтальдегідів (H2Inf) в метанолі утворюються комплекси [Ge(Is·HCl)2] і [Ge(Inf·HCl)2], в яких реалізується O, N, O-координація протонованної по N py енольної форми ліганду з компенсацією заряду хлорид-іоном [1]. В продовження цих досліджень взаємодією реагуючих компонентів із систем «GeCl4 − (H2Is, H2Inf) − ZnCl2(FeCl3) − СН3ОН» незалежно від співвідношення компонентів були виділені комплекси складу [Ge(Is·H)2][ZnCl4]·СН3ОН (1), [Ge(Inf·H)2][ZnCl4]·СН3ОН (2) і [Ge(Is·H)(Is)][FeCl4] (3), [Ge(Inf·H)(Inf)][FeCl4] (4).
Опис
Ключові слова
Ge(IV) M (M = Zn(II), Fe(III), ізонікотиноїлгідразони, гідроксиарилальдегіди
Бібліографічний опис
ХV наукова конференція "Львівські хімічні читання – 2015", 24-27 трав. 2015 р., Львів : зб. наук. праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Хім. ф-т, Наукове т-во Шевченка, Хім. комісія ; гол. оргкомітету Я. М. Каличак . – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2015 .
DOI
ORCID:
УДК